𝗖𝗢𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜 𝗥𝗔𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧 𝗣𝗘𝗥 𝗟’𝗔𝗙𝗜𝗟𝗜𝗔𝗖𝗜𝗢́ 𝗗𝗘 𝗖𝗖𝗢𝗢 𝗔 𝗟’𝗔𝗝𝗨𝗡𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗘𝗟𝗢𝗡𝗔


CONVENI RATIFICAT PER L’AFILIACIÓ DE CCOO A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Després de la negociació d’un nou conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Barcelona, i prèvia assemblea del cos de Bombers i dels delegats i delegades de CCOO en la Guàrdia Urbana, el 2 de desembre d’enguany es va convocar assemblea de persones afiliades a CCOO amb l’objectiu d’informar i de sotmetre a ratificació el conveni col·lectiu.

La convocatòria de l’assemblea no venia motivada per una suposada falta de legitimació negociadora dels representants dels treballadors i treballadores, sinó pel talant democràtic de la secció sindical de CCOO a l’Ajuntament de Barcelona que sempre sotmet la signatura del conveni a tota la seva afiliació.

Després de votació a mà alçada, el conveni col·lectiu és acceptat per una majoria absoluta dels treballadors i treballadores assistents.


Després del torn de paraula de tota l’afiliació on cada persona afiliada va opinar lliurement sobre el preacord signat, passem a la votació del preacord signat.