ACLARIMENTS PROCEDIMENT COVID I MEGAFONIA


Us informem que hem traslladat a la direcció diferents qüestions que ens generen dubtes.

RESPECTE EL PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL COVID:

Els hem traslladat que en les últimes setmanes el personal sanitari del servei està realitzant test d’antígens al personal de nou ingrés als parcs, a personal de GUB a petició de la Dra. Almenar i aquesta última setmana a un caporal del parc d’Eixample que va ser enviat a cobrir el parc de ZF.

Totes les persones a les quals es va realitzar aquest test eren persones asimptomàtiques i tal com diu el procediment d’actuació del CatSalut no és la prova adequada per aquest tipus de situacions.

Els test d’antígens són d’elecció per a persones amb símptomes abans dels primers 5 dies d’inici de la clínica. Per a persones asimptomàtiques la prova adequada és la PCR.

To t i que evidentment és millor això que res, utilitzant els test d’antígens estem fent trampes al solitari i donant‐nos una falsa sensació de seguretat i, segurament, cobrint expedient deixant constància que Salut Laboral està intervenint en la prevenció i el control de la pandèmia.

Davant la situació descrita i sabent que pot tornar a donar‐se la necessitat de moure personal entre parcs proposem:

  1. Dotar dels EPI’s adequats a la plantilla, tal i com venim reclamant fa setmanes homogeneïtzant les mascaretes dins de Parc (responsabilitat de la empresa)
  2. Deixar de fer servir els test d’antígens en companyes asimptomàtiques
  3. En cas de necessitar un cribratge de persona asimptomàtica realitzar‐li un test PCR i deixar registrat els seus contactes estrets durant la guàrdia
  4. Valorar si cal una revisió de la ordre de no barrejar personal de diferents parcs tenint en compte diversos factors i mobilitat en casos excepcionals.

Pels casos excepcionals proposem:

  1. Que el/la company@ s’incorpori directament al parc de destí
  2. Que hi hagi 48h (abans i després) de la seva estada en un altre parc

També reclamem que hi hagi una ordre clara informant als caps de parc o via ordre del servei de tornar a disposar de mascaretes FPP2 al interior dels vehicles d´intervenció, tal i com estava abans de la pandèmia, per evitar la exposició del bombers/es.

Cal recordar que degut a la mala qualitat de la última remesa d´aquestes mascaretes moltes d’elles es trenquen durant el trajecte o en els serveis.

Una altra reclamació que hem realitzat és que seguim sense punts fixes de dispensadors de gels hidroalcohòlics, tal i com està a la resta d´edificis de l´ajuntament de BCN .

I la darrera demanda respecte el procediment del COVID fa referència a la neteja/desinfecció de les instal∙lacions per part del personal SPEIS. Som l’únic personal de l’ajuntament que realitza aquests tipus de desinfeccions dels espais de treball i, segons diversos estudis publicats per organitzacions de renom com exemple la OMS, és del tot improbable el contagi de COVID per superfícies de contacte.

RESPECTE A LA SIRENA DE SORTIDES DE LA MEGAFONIA REMOTA

Els hem tornat a traslladar la nostra preocupació per les afectacions en l’àmbit de la salut que poden provocar el tipus i el volum de la sirena de la megafonia remota.

En aquest sentit els hem traslladat propostes de millora com limitar la sirena a serveis urgents, incorporar pantalles informatives als parcs, canvis al to de la sirena… No ens estem inventant res, hi ha serveis de bombers de les característiques nostres que funcionen perfectament sense “chicharres”.

Salut i lluita