80 noves places de Bombers.


 

CCOO, UGT i SAPOL, us informem que dimecres 12 de desembre en la Mesa General de Negociació, hem tractat l’Oferta Pública:

S’han aprovat les places d’Oferta Pública per aquest any 2018, segons els Pressupostos Generals de 2018, a més de la taxa ordinària de reposició de les jubilacions, s’han inclòs les places de naturalesa estructural que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017.

 

300 places de Guàrdia Urbana i 80 de Bombers.

Després de les reiterades peticions per part dels sindicats s’ha aconseguit una oferta condicionada a la jubilació anticipada del personal de la GUB, de 300 places (20% interadministratives, a gener de 2020).

I una oferta de 80 efectius de SPEIS.

 

La setmana que ve estarem treballant intensament l’acord base de valoració de mèrits, el temari específic de cada categoria i el calendari de les convocatòries, per intentar tirar endavant els processos.