AGRAÏMENT MESURES COVID‐19


 

Benvolgudes companyes i companys,

Des de l’Agrupació de CCOO de bombers Barcelona volem donar les gràcies a tota la organització
per la resposta mostrada davant la crisi sanitària que afecta a la nostra ciutat.

Som coneixedors que el darrer comunicat publicat, on oferíem tota la nostra capacitat operativa
per pal∙liar la crisi generada per la COVID‐19, no va ser entès de la mateixa manera per tot el
col∙lectiu.

En aquest sentit ens agradaria exposar que aquell document va sorgir de la necessitat,
al parer de l’executiva de l’Agrupació, de ser part activa en la resolució d’aquesta emergència.
Bàsicament ens aterrava tornar veure com la ciutat patia una situació crítica i el Cos de Bombers
de Barcelona en quedava al marge excusant‐nos des dels parcs de garantir al 100% la capacitat
operativa ordinària del nostre servei. Aprofitem l’avinentesa per agrair el suport rebut per part de
la majoria de les entitats que representen o són formades per membres de l’SPEIS.

Dit això, volem fer‐vos saber que ens sentim orgullosos de les tasques realitzades durant aquestes
darreres setmanes, som coneixedors que algunes d’elles han funcionat des de un primer moment
i d’altres s’han hagut de repensar i millorar gràcies a la experiència adquirida i als canvis de
l’entorn.

En aquest sentit volem destacar de forma molt positiva la capacitat d’adaptació de tot el
personal a les constants modificacions de les directrius inicials.

Volem agrair molt sincerament a totes les persones que formen part d’aquesta organització la
capacitat de treball, organització i adaptació que aquesta pandèmia ens ha obligat a mostrar i
desenvolupar. Estem segurs que Bombers de Barcelona, com a organització, en sortirà reforçada
d’aquesta crisis, i tenim molt clar que aquest fet haurà estat possible gràcies a l’esforç de cada un
de vosaltres.

 

Moltes gràcies a tots i totes,

Barcelona, 9 d’abril de 2020