APROVAT EL PAGAMENT DELS INTERESSOS DE L’1%!!!! DE LA SENTÈNCIA GUANYADA PER CCOO


 

Hem assistit al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, d’avui 29 de novembre de 2019, on s’ha aprovat finalment la modificació pressupostària necessària per al pagament de la sentència dels interessos l’1%.

Aquesta sentència guanyada per CCOO, indicava que tot el personal municipal que va cobrar amb la primera sentència ha de cobrar els interessos.

 

(3-147/2019) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat reclamacions durant el període d’exposició pública, la modificació de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, consistent en crèdits extraordinaris per import de 5.990.471,16 euros i suplements de crèdit per import d’1.277.061,94 euros, finançats ambdós amb romanent de tresoreria per a despeses generals corresponent a la liquidació del Pressupost 2018 (7.267.533,10 euros), de conformitat amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 19092790; i AUTORITZAR els presidents dels organismes autònoms municipals a utilitzar com a fons de finançament de les despeses de personal corresponents a l’execució de la sentència de pagament dels interessos de l’increment de l’1% de la massa salarial dels anys 2007 i 2008, el romanent de tresoreria per a despeses generals de cada organisme amb les quanties que consten a l’expedient.

 

La setmana que ve ens reuniran com a Junta de Personal i Comitè d’Empresa per donar-nos dades exactes, però com ja ens van dir, el pagament es farà en una nòmina a banda de la mensual i segurament a la segona setmana de desembre.

Segons els càlculs estimats del nostre Gabinet Jurídic (que ha guanyat totes les sentències de l’1%), el personal que estigui ocupant un lloc base i hagi treballat tot el període (2007-2016), aproximadament cobrarà:

 

A1 entre 800 i 1000 euros

A2 entre 600 i 800 euros

Agent GUB-Bomber/a entre 700 i 900 euros

C1 entre 500 i 700 euros

C2 entre 400 i 600 euros

E entre 400 i 500 euros

 

El personal que no hagi estat tot el període indicat treballant cobrarà proporcionalment al temps treballat.

CCOO continuem lluitant als jutjats, perquè el personal subrogat de BAGURSA a IMU/IMHAB cobri tots els interessos, no des de 2016 com vol l’Ajuntament. A banda de continuar demanant, a la mateixa demanda el pagament de tots els endarreriments de l’1% al personal subrogat de les PRO’S a BAGURSA.

 

FA MÉS D’UNA DÈCADA QUE LLUITEM

CCOO ACABEM LES NOSTRES BATALLES!

 

Rep setmanalment els últims articles publicats en la nostra web directament en el teu correu:

[wysija_form id=»2″]