CSIF DEIXA PENJADA LA PLANTILLA MUNICIPAL


VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL

Les Comissions Obreres donem veu a la plantilla i lluitem en les negociacions contra l’administració fins al final, però mai abandonarem la plantilla municipal.

Les negociacions sobre la valoració dels llocs de treball és molt complicada, però per responsabilitat i pel compromís amb tothom AMB O SENSE ACORD, CCOO LLUITAREM FINS AL FINAL

Si, CCOO donem veu a la plantilla, fins i tot hem portat a les taules de negociació a companys i companyes, perquè donin la seva opinió i suggeriments.

Imperdonablement, CSIF no ha sigut capaç d’aguantar la pressió d’una negociació molt dura i exigent, per manca d’experiència en un acte d’irresponsabilitat i cap compromís amb tota la plantilla ha abandonat la taulaa de negociació, i així una altra vegada, deixa penjada les esperances de les treballadores i treballadores municipals.

Des de CCOO portem des de 2016 recopilant divergències econòmiques entre equips i serveis, reclamant les injustícies que fa aquest Ajuntament en matèria retributiva, volem parlar dels nivells senars i del reglament de funcionament de la VLT.

EXIGIM LA MATEIXA FEINA IGUAL SALARI!!!

Portem des d’octubre d’enguany assistint a les reunions de la Comissió de Valoració de Llocs de Treball, amb personal de diferents serveis per explicar la realitat que viuen i el perquè de les seves reivindicacions.

En el si de la Mesa General sembla que l’Ajuntament vol continuar mantenint aquestes injustícies i per aquest motiu els hi van fer arribar aquest document:

 “Sobre la base de les Comissions tècniques de la VLT on s’han contrastat les anàlisis que han fet tant els experts de l’administració com els de la part social, CCOO sol·licitem tractar en el si de la Mesa General les següents qüestions:

 • Revisió dels Complements Circumstancials inclosos en l’Acord regulador de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2021-2024, els seus imports i els seus criteris d’aplicació analitzant dotació a dotació després de les incoherències detectades: Assignació a dotacions que no compleixen els requisits i no assignació a dotacions que els compleixen.
 • Creació, valoració i aplicació de nous Complements circumstancials.
 • Tractar els possibles horaris especials que apareixen a les respostes obtingudes en l’enquesta i la possible aplicació de complements circumstancials tan existents com a crear en cas de nocturnitats, festivitats, disponibilitat, entre altres.
 • Creació dels llocs de treball derivats de les especialitats de GUB i SPEIS.
 • Implantació del Grup B i el canvi de grups i subgrups de categories d’acord amb els criteris de titulació, formació i dificultat tècnica.
 • Delimitació de funcions diferents entre A2 i A1 o la possible equiparació salarial en el seu complement específic.
 • Revisió dels Complements específics de tots els llocs de treball seguint els criteris de dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, perillositat i penositat que no estiguin reconeguts amb Complements Circumstancials, prestant especial atenció als col·lectius feminitzats.
 • Revisió dels Complements de destinació segons els criteris d’especialització, responsabilitat, competència, comandament i complexitat.
 • Criteris d’aplicació dels complements d’atenció directa a aquells, sigui una atenció total o parcial de tots els grups de classificació.
 • Restauració dels llocs de treball basificats a causa de l’elevada taxa de temporalitat dels darrers anys.
 • Eliminació doble escala salarial creada pel SOM.

Bombers/es de Barcelona:

Des de l’Agrupació de Bombers de CCOO, demanem crear les següents figures dins la RLT que s’està negociant:

 1. Crear la figura bomber especialista, que agruparia diferents àmbits seguint criteris d’especialització, formació, reglament diferenciat i prova d’accés per formar-hi part. L’exemple a seguir son els GSABB, Brigada Submarinista, que ja existeix, i ampliar places a altres àmbits com són el Tècnic Sanitari, Conductor, Risc Químic, Rescat en alçada, etc. Aquesta figura també podria incloure els Assessors Especialistes, encara que sigui una dotació per especialitat
 2. Formalitzar la figura del coordinador de formació (ja existent): ara mateix, aquest lloc s’ocupa mitjançant l’oferta a través de l’Ordre del Servei i s’ha de presentar un currículum, un projecte i superar una entrevista, o sigui, te un procés selectiu. Aquesta figura té moltes funcions associades, coordina i autoritza pagaments a tercers, implica un trencament de jornada i una disponibilitat especial, i, ara mateix, no està reconeguda ni remunerada com cal.
 3. Crear el lloc de treball de Bomber 2ª activitat: Amb accés a partir de 57 anys, o tribunal mèdic intern (a desenvolupar), acomplint tasques dins d’un torn ordinari (telefonista, logística, conducció de vehicles de suport tècnic en serveis, …), o en suport organitzatiu (magatzem, formació, prevenció, …).
 4. Medicina del treball: Crear vacant de TS Medicina a SPCPEIS, imprescindible ara més que mai, per la inclusió de la feina de bomber per l’OMS com una “feina cancerígena”.
 5. Reclamem definir la plantilla, per tal de poder fer una bona previsió tant de personal de nou ingrés com de promocions internes.
 6. Reclamem tenir en consideració el personal que es veu obligat a fer funcions i tasques de categories superiors. Per tant, volem que es reconegui la mobilitat funcional, remunerant-la sempre que es produeixi.

Guàrdia Urbana de Barcelona:

Des de CCOO-GUB, sol·licitem que es desenvolupi la RLT, tenint en compte tots els llocs de treball singulars que han estat detectats pel nostre grup d’experts, en les Unitats Territorials així com les ESPECIALITATS de diferents unitats que formen la GUB.

Havent-se de realitzar una valoració individualitzada, assignant un valor econòmic a través del complement ESPECÍFIC, just, ponderat i concorde a la dedicació professional, disponibilitat, responsabilitat, perillositat, penúria, nocturnitat, festivitat, incompatibilitat així com l’especial dificultat tècnica.

Seguim treballant com fem sempre, al vostre costat, per aconseguir acabar amb les situacions injustes que vivim.

Les CCOO, No defallirem!