DEMANDES LABORALS EN LES QUE ESTEM TREBALLANT


 

Des de l’Agrupació de CCOO de Bombers de Barcelona us informem que estem treballant amb l’administració els següents temes:

  • Per la rectificació de l’ordre de servei que diu que s’ha d’entrar a les 7:50 a la vegada que demanem una compensació d’hores del còmput total que s’ha realitzat d’ençà que va sortir publicada l’ordre i fins que aquesta s’anul∙li.
  • Per la compensació d’hores del personal que va estar fent PCRs i projectes salut en espai mestral durant els mesos de la pandèmia.

 

Recordem a tot el personal que en cas que s’hagi d’assistir a direcció per fer alguna declaració té tot el dret a anar acompanyat per un/a delegat/ada sindical per garantir el seus drets laborals.

 

Documentació relacionada: 2020-08-25 temes pendents