ESTABILITZACIÓ PERSONAL INTERÍ


ESTABILITZACIÓ PERSONAL INTERÍ


Després de molta feina i esforç ahir vam aconseguir signar l’acord de bases generals per als processos d’estabilització. Farem una assemblea el pròxim 14 de novembre de 12h a 14h amb permís d’assemblea, (Local de CCOO Catalunya a Via laietana, 16) per a poder explicar-vos amb detall l’acord (Adjuntem document).

Si algú no hi pot assistir es podrà seguir en directe a https://youtu.be/YqnNxgtagOo

Us animem que ens feu arribar els vostres dubtes o consultes al correu [email protected] i així poder resoldre-les.


CONCURS DE MÈRITS:

 • Diferenciació de puntuació del personal municipal respecte a altres administracions
 • Comptaran cursos a partir de 5 hores.
 • En cas de força major justificada es tindrà una segona oportunitat de poder fer la prova de català.
 • No requerir proves mèdiques ni físiques al personal municipal (SCPEIS)


CRITERIS DE DESEMPAT:

 • Estar actiu en la categoria objecte de la convocatòria
 • El nombre de dies treballats
 • L’edat


CONCURS D’OPOSICIÓ ESPECIAL:

 • Diferenciació de puntuació del personal municipal respecte a d’altres administracions.
 • Una única prova, cas pràctic tipus test on les preguntes no descomptin i no sigui eliminatori.
 • En cas de força major justificada es tindrà una segona oportunitat de poder fer la prova de català o del cas pràctic tipus test.
 • Reducció de temari específic i compromís de fer tants casos pràctics com tipologies de personal a estabilitzar.
 • Aconseguim que la convocatòria de concurs d’oposició lliure (personal posterior al 01/01/2018) es vegi beneficiada de la reducció de temari i poder fer la mateixa prova de cas pràctic que en el concurs d’oposició especial.
 • No requerir proves mèdiques ni físiques al personal municipal (SCPEIS)

En tots els processos el personal amb dies treballats a l’Ajuntament que no superi el procés d’estabilització s’incorporarà al bloc A de les borses de treball.PROMOCIÓ INTERNA PER AL PERSONAL  DE CARRERA I FIXE

 • Hem aconseguit que es convoquin més de les 300 places acordades en conveni!!
 • A2 a A1 = 75 places
 • C1 a A2 = 50 places
 • C2 a C1 = 130 places
 • E a C2 = 25 places
 • Recuperar les 25 places de TS Enginyeria que no es van convocar en l’última promoció.
 • Afegir 20 places de PROMOCIÓ HORITZONTAL!!


La promoció interna tindrà una prova teòric pràctica tipus test on les preguntes no descomptaran. Serà la mateixa que la de l’Oferta Pública Especial.

CALENDARI PROCESSOS

 • De l’1 de novembre al 15 de desembre de 2022 aprovació de les bases de consolidació.
 • Gener de 2023 presentació de mèrits
 • Darrer trimestre 2023 prova pràctica (serà la mateixa per Oferta Pública Especial, Promoció Interna i Oferta Pública Ordinària de companys i companyes contractats des de 2018,2019 i 2020).
 • Primer trimestre 2024 prova temari específic Oferta Pública Ordinària.

CCOO ACONSEGUIM UN INCREMENT RETROACTIU DE 1,5% DES DE 1 GENER DE 2022, DERIVAT DE L’ACORD ESTATAL

S’aproven les noves taules salarials (que us adjuntem).

Es pagarà el 25 de novembre de 2022.

Demanem poder negociar entre d’altres mesures

ACORDADES A L’ESTAT la jornada de 35 hores!!!!

SEGUIM TREBALLANT DE MANERA RESPONSABLE PER LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE TOT EL PERSONAL MUNICIPAL.