Estat de les negociacions a l’SPEIS i mesures de pressió consensuades