Fons d’Acció Social (FAS) 2017


CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DEL FONS D’ACCIÓ SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA (FAS) PER A L’ANY 2017

Ús avancem que ja s’han publicat a la intranet municipal els resultats provisionals de les sol·licituds aprovades i denegades del Fons D’acció Social (FAS) corresponents a l’any 2017.

La publicació d’aquest anunci, d’acord amb el que preveu l’apartat 10.1 de les bases de la convocatòria, obre el termini de 15 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació, per a presentar possibles reclamacions i/o esmenes, si escau, als defectes de la denegació provisional dels ajuts.