Fons d’Acció Social (FAS) 2017


Ús avancem que ja s’han aprovat les bases que regulen el Fons D’acció Social (FAS) corresponents a l’any 2017, amb un import de 350.000 euros. Tal com indica al calendari que us adjuntem, està previst que la publicació de les bases i la convocatòria es faci el 09/07/2018 on trobareu tota la informació al respecte.

LA PREVISIÓ PEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS ES QUE ES FACIN DEL 10/07/18 AL 09/08/18.

Publicació bases i convocatòria Gaseta 09/07/2018
Termini presentació de sol·licituds 10/07/2018 al 09/08/2018
Preparació dels resultats provisionals d’admesos i exclosos i l’import concret dels ajuts  10/08/2018 al 09/10/2018

 

Termini màxim de 2 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds

Presentació de reclamacions i esmenes  10/10/2018 al 24/10/2018

 

Termini màxim de 15 dies naturals des de la publicació dels resultats provisionals

Aprovació per la Comissió de les llistes definitives d’admesos i exclosos i l’import i resolució i publicació de la convocatòria  25/10/2018 al 24/11/2018

 

Termini màxim de 1 mes des de la data de finalització del termini de presentació d’esmenes

 Abonament de l’import

 

Nòmina mes de DESEMBRE 2018