GSAB EN LLUITA!


Després del comunicat conjunt dels sindicats majoritaris del cos de Bombers de Barcelona i en vista de la poca voluntat negociadora de la direcció en aquest moments, sembla oportú donar unes directrius de funcionament de la guàrdia del personal del GSAB per tenir una idea del que suposa la paralització de les activitats voluntàries en el seu dia a dia.

Entenem que l’únic reconeixement i per tant obligatorietat que tenen els membres del grup és el del manteniment de la titulació. És per això que totes les tasques que no hagin passat per Relacions Laborals de l’Ajuntament i hagin estat publicades en l’ordre del servei deixaran de prestar-se.

Les tasques bàsiques del dia a dia específiques del grup les portarà a terme el personal de GR i GD. S’entén que aquell dia estan alliberats de la tasca genèrica i per tant estan en l’obligació de fer-ho.

 1. S’aturen les formacions.
 2. S’aturen les participacions en grups de treball.
 3. S’atura la redacció de pràctiques i documentació.
 4. Les tasques diàries específiques dels submarinistes seran executades pel personal de guàrdia dedicada o GR.
 5. En consonància amb el que es fa amb la resta dels vehicles del servei, el manteniment general dels motors de les embarcacions ha de ser dut a terme per personal professional. En la guàrdia es pot fer un bàsic que en cap cas comportarà el desmuntatge de peces o de la caixa del motor.
 6. S’aturen les pràctiques obligatòries.
 7. S’aturen els registres de pràctiques, immersions, GR i GD etc…
 8. S’aturen les prevencions operatives.

Des dels sindicats s’ha demanat per ara aplicar 3 mesures de pressió:

 1. Aturar tot el que no sigui la cobertura de la guàrdia, això inclou la formació. Vol dir que demanem a tots els formadors que no facin formació amb l´única excepció del curs bàsics als de nou ingrés. TOT el que no sigui aquest curs i sigui formació que es presta com a formadors ISPC/BombersBCN demanem que no es realitzi. Així mateix, no fer cap altra activitat addicional que no sigui cobrir la guàrdia i el seu normal funcionament.

Moltes companyes dubten de si s’han o no s’han de presentar a l’ISPC pel que fa a la formació obligatòria. El nostre consell és que si no s’anul·∙la prèviament per mitjà oficial i es vol assegurar el tret és recomanable aparèixer a l’ISPC i fer acte de presència fins que es constati que no hi  ha formadors. Així mateix, nosaltres no podem obligar a ningú a no fer la formació, simplement ho demanem com a mesura de pressió per desencallar la negociació. Que cadascú faci el que cregui que ha de fer.

 • No fer GA a partir del dia 1 de desembre. S’ha decidit aquesta data ja que les GA més rellevants són les del pont i les festes i en altres ocasions paralitzar les GA quan una part de plantilla ja ha fet la d’aquell mes ha causat algun inconvenient.
 • Recollir 10€/persona a les cantines. Per ara les pròpies cantines guardaran aquets diners i si no són necessaris ja es decidirà que se’n fa.

Pensem que ens estem jugant molt més que una consolidació o una compensació. El nostre model com a servei d’emergències de la ciutat està en risc i no veiem que l’administració estigui gaire disposada a fer-­‐hi res.

Contra el seu silenci, la nostre acció!