Hem cobrat, amb endarreriments, l’increment del 2,25% aprovat pel Consell de Ministres.


 

L’Ajuntament de Barcelona ha aplicat l’increment del 2,25% que el Consell de Ministres va aprovar amb efectes de l’1 de gener de 2019, que deriva de l’Acord Estatal de la Funció Pública 2018-2020, signat per CCOO entre d’altres.

Recordeu, que a aquest increment se li podrà sumar un increment del 0,25% a partir de l’1 de juliol de 2019 depenent del PIB.

L’altre 0,25% que es destina a Fons Addicionals, en el nostre cas és 0,30% perquè s’aplica en la seva màxima expressió, al nostre Ajuntament vam acordar destinar-lo al Pla de Pensions.

Descarrega’t el Real Decreto: BOE-A-2018-17770

 

Pots veure les taules salarials actualitzades aquí: 2019_Taules_Retributives_2,25%_ccoo

Noticia relacionada

CCOO AL VOSTRE COSTAT!!