Hem negociat i signat el III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 2020-2023 de l’Ajuntament de Barcelona.


III PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES 2020-2023 DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

  • Hem negociat i signat el III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 2020-2023 de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Ahir, 4 de desembre, la Comissió Paritària d’Igualtat es va reunir per signar el III Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant 5 mesos l’hem estat negociant i a data d’ahir es va formalitzar la signatura a la Comissió Paritària, òrgan format per 9 persones per part de la representació sindical i 9 persones per part de l’Administració.

Aquest III Pla abasta les persones que treballen a l’Ajuntament de Barcelona, als organismes autònoms i ens instrumentals que estiguin adherits a l’Acord de condicions de treball comunes del personal de l’Ajuntament de Barcelona.

Els sindicats estem satisfets amb les mesures i accions acordades, pressupostades i amb un calendari d’execució, ja què representaran un avenç eliminant les desigualtats i les discriminacions indirectes que hem comprovat que pateixen les dones a la nostra Administració, on existeix una bretxa salarial de gènere del 15,89%.

En aquest pla d’igualtat s’incorporen, entre d’altres, mesures que inclouen:

  • Difusió, activació i revisió de la part preventiva, del Protocol de prevenció i actuació contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
  • L’ordenació del temps de treball: entre altres, la millora de les condicions de la reducció de jornada per cura de fills de 0 a 1 any.
  • La valoració dels llocs de treball: reconeixement del valor del treball de les dones, establir llocs de treball en estructures feminitzades amb poca carrera vertical i plans de carrera horitzontals.
  • Garantir l’objectivitat, la transparència i la no discriminació per raó de sexe en els processos de selecció i promoció.
  • Formació i sensibilització en igualtat d’oportunitats i perspectiva de gènere.
  • Incorporar en la gestió de la prevenció dels riscos laborals i la vigilància de la salut les diferències que existeixen entre dones i homes.

Els sindicats manifestem el nostre ferm compromís amb la igualtat de dones i homes, per eliminar les desigualtats, discriminacions i violències, que pateixen les dones pel fet de ser dones.

Estem implicats en aquest Pla d’Igualtat i seguirem amb detall des de la Comissió Tècnica d’Igualtat l’aplicació de cada una de les 18 mesures i 78 accions que conté.

 

Aconseguir la igualtat de dones i homes implica a tothom!

 

Document:  191205 III Pla Igualtat AJT BCN v4