Les i els Bombers de Barcelona de CCOO anuncien possibles mobilitzacions i accions per incompliment del conveni per part de l’Ajuntament de Barcelona.


Demanem a tota la plantilla que estigui atenta i preparada per a possibles mobilitzacions o accions en les properes setmanes.

En el darrer conveni, el col·lectiu de Bomberes i Bombers de Barcelona vam acceptar fer un crèdit al conjunt de treballadors per a tal de desbloquejar la signatura d’un conveni històric. En aquest es feien una sèrie de concessions que havien d’estar resoltes abans de l’acabament d’aquest conveni.

Concretament en el punt 5 del document “Acord de la Comissió paritària de seguiment de l’annex específic de l’àmbit de l’SPEIS de l’Ajuntament de Barcelona” signat el 3 de desembre de 2018 i prorrogat al 2019 (us adjuntem els documents) on es deia:

  • Es treballarà una proposta de valoració de les condicions i sistemes de compensació que es deriven de la reducció progressiva de les retribucions generades per la disminució de les guàrdies addicionals a la jornada ordinària.
  • Estudiar la continuïtat dels mòduls d’ampliació de jornada o creació d’altra figura o mecanismes que permeti reforçar l’assitència del personal operatiu al servei per necessitats organitzatives, per poder implantar-se, si així es determina, en el moment en que el model actual de guàrdies d’ampliació deixin de tenir efectes atès a la incorporació de personal.

Es important dir que altres punts pactats en aquest acord tampoc han tingut cap proposta per part de l’administració però en aquests 2 hi va vinculada la previsió operativa de tot l’any i pensem que és urgent tenir resposta.

Davant les nul·les propostes, la falta d’interès per a arribar a cap acord i el silenci que hem rebut fins ara en tota aquesta matèria demanem a tota la plantilla que estigui atenta i preparada per a possibles mobilitzacions o accions en les properes setmanes.