Les i els Bombers de Barcelona ens sentim enganyats i estafats per la nostra direcció i per l’Ajuntament de Barcelona.


Promeses incomplertes i abandonament de funcions en la protecció dels treballadors exposats cada dia a tòxics cancerígens.

HEM DIT PROU! COMENCEM!

Convoquem al conjunt dels treballadors/es de manera immediata des de la recepció d’aquest comunicat per un temps indefinit a seguir les següents mesures:

  • Cobrirem únicament els serveis ordinaris de la guàrdia paralitzant de manera immediata.
  • Qualsevol altra activitat que no sigui la de prestar servei operatiu. Com a única excepció
  • Se seguirà fent la formació del personal de nou ingrés però no cap altra formació. Així mateix, hem demanat al personal formador ISPC de Bombers de la Generalitat la no cobertura en substitució dels formadors de Bombers Barcelona. Això vol dir no fer de formador en cap activitat formativa que no sigui nou ingrés.
  • Cridem a aturar la realització de GA a partir del dia 1 de desembre inclòs.

Recollir a cada cantina 10€/persona per a la caixa de resistència. Per ara aquests diners. Els pot guardar la cantina, però demanem que els tinguin a punt per a qualsevol possible necessitat.

Ara més que mai hem d’anar a l’una!

Contra el seu silenci, la nostra acció!

Bombers Estafats! Direcció Dimissió!