MÍNIMS SETMANALS


 

Com tots sabeu, des de fa mesos estem travessant una situació penosa pel que fa als mínims de personal establerts. Si no es prenen mesures (i no ens referim a limitar els drets laborals dels treballadors i treballadores de l’SPEIS com s’ha fet fins ara) és evident que fins a finals d’any, amb la incorporació dels nous bombers i bomberes, aquest problema no es solucionarà de forma parcial.

A aquesta realitat, cal sumar‐li les conseqüències (ja denunciades anteriorment per CCOO) de crear 40 caporals en una mateixa promoció.

Davant d’aquesta situació ens veiem amb l’obligació de fer‐ho públic amb la finalitat que l’administració reaccioni i proposi mesures acordades amb la part social que serveixin per pal∙liar aquesta manca de personal.

Els mínims aprovats per pla director són 99 bombers/es i només realitzant guàrdies d’ampliació voluntàries s’arriba a la xifra que la pròpia administració ha establert com a mínim. El personal operatiu de bombers de BCN ha normalitzat la paraula “estar de mínims” que, en realitat, és cada dia de guàrdia, la qual cosa és incompatible amb un servei eficient i amb les màximes garanties de seguretat.

Cal tenir en compte que en aquesta primera taula no diferenciem entre bombers i comandaments, en les properes intentarem desglossar‐ho per categories per poder veure de forma clara l’impacte de la promoció a caporals.

Aprofitem per informar‐vos que hem demanat a la direcció solucions per la utilització de la figura de comandament en “pràctiques” i perquè les GAs es comptabilitzin per determinar els mínims.

 

Barcelona, 28 de maig de 2019

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *