NO HI HA PREACORD DE CONVENI


EVOLUCIÓ DE LA TAULA DE L’SPEIS
Benvolguts companys i companyes,
Us informem que ahir vam tenir una reunió de taula general de conveni que va durar des de les
11 h. del matí fins a les 5 h. de la matinada.
En aquesta reunió l’administració pretenia que els sindicats signéssim un preacord per encarar
definitivament la negociació de conveni.
La realitat va ser una altra, davant la manca de compromisos assumits per l’administració, les
representants de CCOO conjuntament amb els representants de SAPOL vam decidir finalitzar la
jornada de negociació i exposar la situació de les taules en les respectives Assemblees d’afiliats
que es duran a terme durant el dia d’avui.
En referència a la taula d’SPEIS les propostes de l’administració en els temes troncals són:
 Reducció de la jornada a 66 guàrdies efectives.
Actualment  en  fem  69,  i  la  línia  vermella  marcada  per  l’Agrupació  de  CCOO  és  de  65
guàrdies (que coincideix amb la jornada de 37,5 hores setmanals)
 Increment  retributiu aplicat a la perillositat de 132,23€ mensuals prorratejats en els 4
anys del conveni (aproximadament 33€ d’increment a l’any)
En aquest apartat la nostra proposta arribava als 140€ mensuals
 Increment del plus de nocturnitat un 10% passant de 114,95€ a 126,45€ mensuals.
Al nostre parer aquesta proposta és insuficient en tant que:
 No assolim les 65 guàrdies efectives (37,5 hores setmanals)
 No s’arriba als 140€ d’increment proposat.
 Ignora l’increment retributiu proposat de consolidació de part de les GAs
 No parla del model de l’SPEIS (sectors, mínims, model sanitari, tècnics, CGE…) ni hi ha
cap compromís en incrementar la plantilla.
Arribats  a  aquesta  situació  tornem  a  demanar  el  suport  del  col∙lectiu  per  continuar  la  lluita
iniciada, cal pressionar en tots els àmbits per assolir els nostres objectius.
En  breu  proposarem  més  accions  que  es  convocaran  de  forma  pública  o  a  través  dels
coordinadors de cada torn i parc en cas que sigui necessari.
Barcelona, 19 de juny de 201

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *