Nòmina gener i febrer (segons acord estatal i conveni.)


Si bé en un principi, l’Ajuntament ens va informar a la mesa general que els increments salarials acordats (2,25%) en el últim Consell de Ministres de l’Estat s’aplicarien en la nòmina de gener, això no serà possible perquè requereix un tràmit final, l’aprovació del Plenari del Consell Municipal.

DONADA LA NOSTRA INSISTÈNCIA, ENS CONFIRMEN QUE AQUEST INCREMENT S’APLICARÀ EN LA NÒMINA DEL MES DE FEBRER.

D’altra banda, us informem que la nomina de gener si inclourà l’increment derivat de l’acord de condicions respecte al complement d’experiència professional (personal no uniformat) i el complement de perillositat (personal uniformat).

Per últim, derivat de la nova normativa en matèria de jubilació anticipada del personal de la Guàrdia Urbana, el mes de gener s’incrementarà el descompte en concepte de seguretat social per tot el col·lectiu de la Guàrdia Urbana.

 

PER QUALSEVOL DUBTE, COM SEMPRE, DIRIGIU-VOS A LA SECCIÓ SINDICAL.
CCOO AL VOSTRE COSTAT