PERQUÈ VOLEM VETLLAR PROTEGIR I SALVAR


Els Caps de Sala i Auxiliars de Sala com a responsables de la gestió d’emergències del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) de Barcelona, volem fer palès aspectes que considerem molt greus i que s´han vist agreujats en els darrers temps per l’increment de serveis, com a conseqüència del canvi d’hàbits dels ciutadans, l’envelliment de la població, l’evolució de les emergències, la integració del 112 i la modificació del model de gestió de la sala CGE.

A la ciutat de Barcelona, amb més d’1,6 milions d’habitants, amb un dels principals ports comercials i de passatgers del Mediterrani, un municipi que en temporada alta incrementa la població per turisme, amb riscos especials per la presència de empreses SEVESO, amb una zona urbana complexa amb part de la mateixa dins la massa forestal del Parc de Collserola i un conveni de col·laboració amb els municipis limítrofs per donar suport a altres serveis en cas de necessitat; el número de persones definides per a la Direcció de SPEIS com a mínims de sala està establert en 4 persones.

L’any 2020 es van gestionar des de la sala del CGE prop de 24.550 serveis. La pràctica totalitat de les guàrdies es van cobrir amb el numero de persones definides per la direcció com a mínims de sala. S’ha normalitzat que la sala treballi sempre en mínims.

També s’ha de tenir en compte que les baixes de personal SPEIS, previstes, degudament informades i de llarga durada encara no han estat cobertes després de més d’1 any. Això ha provocat que durant el 2020 el personal SPEIS que treballa al CGE hagi efectuat 2004 hores extraordinàries, reflectint la manca de personal que venim denunciant des de fa temps.

L’increment de serveis a gestionar arran de la integració amb el 112 ha estat al voltant d’un 40%. És cert que la passarel·la amb el 112 permet disposar més ràpidament d’informació de l’incident, però augmenta el temps de gestió i la càrrega de treball sense que s’hagi incrementat el personal de la sala. A partir de l’1 de març s’amplia el personal de sala amb un tercer gestor que no serà personal de l’Ajuntament.

A la sala CGE igual que a un parc de bombers, s’ha de disposar del personal necessari per gestionar de manera correcta les situacions d’emergència que es donen durant la guàrdia i no cobrir de manera habitual la sala amb el personal considerat com a “mínims de sala”.

La incorporació de la matriu de comunicacions com a sistema més eficaç per la gestió de les comunicacions telefòniques i de ràdio que, a priori es considerava que seria una millora, s’ha convertit en un problema greu. S’ha adquirit un producte que no s’adequa a la gestió de les emergències.

Reclamem la remunicipalització de la totalitat dels treballadors de la sala i la ubicació definitiva en un entorn adequat del Centre de Gestió d’Emergències, així com disposar d’eines adequades per a la gestió de les emergències a la ciutat.

Entenem que en aquestes condicions no podem donar un servei de qualitat i volem posar de manifest que la voluntat i auto responsabilitat del personal de sala poden esdevenir insuficients a l’hora de donar l’atenció que la ciutadania mereix i necessita en situacions urgents i crítiques, tement que puguin haver pèrdues irreparables, que es podrien evitar si les condicions del CGE fossin les adequades a les necessitats reals del servei i de la ciutat.

És per aquests motius que el personal que treballa a la sala del CGE firmem el present document, notificant la perillosa i delicada situació a la que estem dirigint les emergències de la ciutat i l’atenció a la ciutat i a la ciutadania de Barcelona.

Documentació relacionada: