Posicionament de l’Agrupació de Bombers de CCOO a l’Ajuntament de Barcelona sobre la nova llei de Bombers.


Manifestació peror un marc normatiu estatal per bomberes i bombers.

Com moltes de vosaltres sabeu, el passat dia 13 es va votar al Congrés dels Diputats l’acceptació a tràmit d’una proposta de llei per coordinar els cossos de bombers de l’Estat Espanyol en el marc del Sistema Nacional de Protecció Civil.

Una vegada avaluada la proposta, des de l’Agrupació de CCOO dels Bombers de Barcelona tenim molt clar que aquesta té trets positius i que millorarà de forma substancial molts dels serveis de bombers de l’Estat Espanyol: Funcionarització del personal, nivell C1, blindatge d’algunes competències, ràtios per habitant, assegurança de vida, segona activitat…

Dit això, és evident que la llei també incorpora tot un seguit d’aspectes que centralitzen operativament i organitzativament la gestió dels serveis de bombers de tot l’Estat i que, per tant, minven competències a les administracions autonòmiques i locals que actualment gestionen els dos grans serveis de bombers a Catalunya.

La creació, a través de la llei, d’una “Dirección General de Bomberos” depenent del Ministeri d’Interior amb capacitats operatives i organitzatives ens fa témer, degut a l’actitud mostrada pels Governs Centrals dels darrers 40 anys, el pitjor dels escenaris.

Els discursos abraonats i exultants de tot l’arc parlamentari des de l’extrema dreta fins a la dreta suposadament menys nacionalista espanyola ens demostren inequívocament que aquesta llei pot esdevenir un cavall de Troia a les competències que actualment ostenten les comunitats i els ens locals: uniformitat, bases d’accés, promocions, ubicació de parcs, mínims, direcció operativa dels serveis, UME… decisions sobre aspectes claus dels serveis de bombers que, amb aquesta llei a la mà, poden passar a ser dictades per un ens superior ubicat a Madrid.

De forma més específica, a L’Agrupació de CCOO de Bombers de Barcelona també ens preocupa la viabilitat del conveni amb el port de Barcelona en tant que, segons la nostra interpretació de la llei (art. 6), podria passar a mans de l’Estat a través d’un Servei de bombers tipus Bombers d’AENA d’àmbit portuari.

És per aquests motius que des de l’Agrupació de CCOO de Bombers de Barcelona diem No a aquesta proposta de llei a la vegada que emplacem a les administracions catalanes a actualitzar i millorar la Llei de Bombers 5/1994 de manera que desbordi qualsevol llei d’àmbit Estatal i integri a ple dret i en igualtat de condicions a l’SPEIS Barcelona.

Salut i lluita

Projecte de llei en pdf

Comunicat general de CCOO