Programa de Càlcul per baixes


Companys i companyes,

Des de CCOO hem confeccionat un programa per tal que tots/es puguem calcular de manera aproximada quin import ens deixaran de pagar a la nostra nòmina mensual i quin a la paga d’abril per les baixes que puguem fer al llarg de l’any.

Cal recordar que aquest programa dóna uns resultats orientatius  aproximats. 

El programa s’ha desenvolupat mitjançant excel i requereix que en obrir-lo s’ha d’activar la possibilitat de treballar amb macros, sense això els resultats no seran del tot satisfactoris. 

 

CLIQUEU AQUÍ PER DESCARREGAR EL PROGRAMA