Reclamem un servei de suport psicològic especialitzat i experiència


Reclamem un servei de suports psicològic especialitzat i experiència treballant en les patologies més comuns que podem desenvolupar per la nostra feina, ja que el servei actual (pre-b) és un servei generalista i molt limitat i ha deixat molt a desitjar en els últims casos que ha portat.

Així mateix, demanem una col·laboració més estreta amb el CUESB per les primeres intervencions en «calent» després d’una intervenció en què sigui necessari i també demanen un seguiment i valoració posterior que avui en dia és inexistent, ja que moltes d’aquestes patologies poden desenvolupar-se un temps després.