Recull de materials per a delegats i delegades de prevenció de riscos laborals


El Departament de Salut laboral de CCOO de Catalunya ha elaborat un conjunt de materials dirigits als delegats i delegades de prevenció de riscos laborals amb la finalitat de facilitar-los la seva tasca i per tal d’aconseguir uns llocs de treball més segurs i saludables per al conjunt dels treballadors i les treballadores.

En el recull, hi trobareu díptics amb informació precisa sobre diferents temes relacionats amb la salut laboral, cartells i fullets amb informació més detallada que s’inclouen, tots ells, en les convocatòries d’accions transversals AT2018-0082 i AT2018-0083 de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP.

 

Díptics

Convocatòria d’accions transversals AT2018-0082

Convocatòria d’accions transversals AT2018-0083

Fullets informatius

Convocatòria d’accions transversals AT2018-0082

– ‘Coordinació de l’activitat preventiva i plans d’emergència’ (en català)
– ‘Coordinación de la actividad preventiva y planes de emergencia’ (en castellà)- ‘Gestió de la incapacitat temporal derivada de Contingència Comuna (ITCC). Bonus i mútues’ (en català)
– ‘Gestión de la Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes (ITCC). Bonus y Mútuas’ (en castellà)- ‘Addiccions a l’entorn laboral’ (en català)
– ‘Adicciones en el entorno laboral’ (en castellà)- ‘Protecció a la maternitat i a la lactància. Prestació i PRL’ (en català)
– ‘Protección a la maternidad y a la lactancia. Prestación y PRL’ (en castellà)

– ‘Llistat d’instruments i normatives disponibles’ (en català)
– ‘Listado de instrumentos y normativas disponibles’ (en castellà)

‘L’absentisme laboral’ (en català)
‘El absentismo laboral’ (en castellà)

‘L’amiant. Riscos i prevenció de riscos laborals (PRL)’ (en català)
‘El amianto. Riesgos y prevención de riesgos laborales (PRL)’ (en castellà)

‘Pla de prevenció, avaluacions de riscos i els serveis de prevenció’ (en català)
‘Plan de prevención, evaluaciones de riesgos y los servicios de prevención’ (en castellà)

‘Accidents i danys a la salut’ (en català)
‘Accidentes y daños a la salud’ (en castellà)

Salut laboral, organització del treball i negociació col·lectiva’ (en català)
Salud laboral, organización del trabajo y negociación colectiva’ (en castellà)

Convocatòria d’accions transversals AT2018-0083

 

PER UNA ORGANITZACIÓ DEL TREBALL MÉS SALUDABLE
Si necessites més informació i assessorament, dirigeix-te als teus delegats i delegades de prevenció o a la secció sindical de CCOO.

 

Més informació