RESUM COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL D’OCTUBRE.


Posem fil a l’agulla a una reivindicació històrica de CCOO, aviat es provaran els comunicadors intercraneals per valorar la seva compra.

Informació que ens passen des de la direcció de bombers:

 • Finalment renovem vestuari, a base d’insistir hem aconseguit que en breu es reparteixin 3 polos nous de màniga llarga i 3 de màniga curta. En els serveis sempre caldrà portar la jaqueta lleugera o el jaquetó. Es presenta un aplicatiu d’uniformitat que estarà en funcionament a partir de gener.
 • Posem fil a l’agulla a una reivindicació històrica de CCOO, en breu es provaran els comunicadors intercraneals per valorar la seva compra.
 • Els nous vehicles BRP, els de comandament i els de logística arribaran a finals d’any.
 • La nova barca del GRABB està adjudicada, s’intentarà que l’estiu vinent estigui operativa.
 • El J‐25 (vehicle amb ploma) està a l’espera que el port en faci la compra.
 • Vehicle del GRABB, actualització del K3 i K5 i nous monitor per a les ambulàncies aturats per falta de pressupost.
 • Nou concurs per a la renovació dels cascs i materials dels capbussadors.
 • Els cabestrant dels Charlys tornaran a ser d’acer (es durà a terme una formació específica) i l’oxitall s’ubicarà al parc de Llevant.

Propostes de CCOO:

 • Canvi de les radiografies convencionals dels maletins obreportes per unes de mica.
 • Reiterem la necessitat de disposar d’armilles identificadores de cap d’intervenció.
 • Demanem instaurar un check list per a la revisió dels vehicles per part dels conductors.
 • Reclamem material tàctic per fer front als serveis de psiquiàtrics, de violència de gènere o terrorisme (Barcelona continua a nivell 4).
 • Demanem un llistat dels referents dels grups de treball que assessoren a la direcció per poder realitzar propostes de millora.

Des de CCOO entenem que la situació actual complica la inversió de l’ajuntament en segons quins àmbits, no obstant els recordem que som un servei essencial i que hi ha moltes millores històriques que fa massa temps que esperen a fer‐se realitat.