RESUM REUNIÓ ESPECÍFICA DEL GRUP DE SALVAMENT AQUÀTIC DE BOMBERS DE BARCELONA (GSABB)


Foto sobre el Grup de Rescat Aquàtic de Bombers de Barcelona (GRABB) en una neteja d’una part del fons marí de la ciutat publicada a la Revista digital dels Bombers de Barcelona.

 

RESUM REUNIÓ ESPECÍFICA DEL GRUP DE SALVAMENT AQUÀTIC

DE BOMBERS DE BARCELONA (GSABB).

 

Us informem que el dia 9 de juliol es va dur a terme la reunió pendent per parlar de forma específica del Grup de Salvament aquàtic de Bombers de Barcelona (GSABB). Tot seguit us en fem un petit resum:

 • En el primer punt el Cap Director va fer una exposició sobre com afrontar l’evolució del GSABB.
 • Gràcies a les denuncies reiterades per part de CCOO i l’Intersindical davant la Divisió d’Operacions
  (DO) per la falta d’un pla d’activació del GSABB (Grup Salvament Aquàtic Bombers Barcelona), protocols des del CGE, 112 i serveis realitzats sense presència d’un comandament, s’ha dut a terme un
  procediment que ha sortit publicat en la darrera ordre del servei d’aquest divendres.
 • Setmanes enrere, gràcies al treball del grup de persones que conformen el GSABB, CCOO i l’Intersindical vam fer entrega de les propostes del règim intern del GSABB. Sembla ser que la DO està
  fent l’estudi i segons ens informen al setembre ens reunirem per acabar de donar‐li forma.
 • Es va tornar a parlar de la necessitat d’un coordinador entremig del cap de guàrdia responsable del
  GSABB i l’equip. També de la necessitat operativa de posar un Sergent responsable en cada torn, aquest últim la DO no n’era partidària però, un cop exposats els nostres arguments, sembla que la direcció podria canviar d’opinió.
 • També es va parlar de la necessitat de lluitar pels fons UNESPA (lluita compartida entre la part social
  i la direcció) per així pal∙liar la possible reducció dels pressupostos de l’SPEIS.
 • Des de la nostra part vam pressionar per la necessitat de fer un bon seguiment sobre la construcció
  de la nova llanxa de rescat, ja que l’empresa guanyadora del concurs no té categoritzada una embarcació d’aquest tipus, sumant a més la formació especifica de la seva conducció.
 • Vam argumentar i defensar el nou concurs d’EPIS i eines en els punts que no estàvem d’acord, ja que
  l’equip de treball va desestimar alguns articles obsolets segons la guia de la nova configuració dels
  equips de rescat.
 • En la reunió es va plantejar una evolució del GSABB segons una piràmide inversa, la primera part seria rescat en superfície, un cop tot el grup tingui equipament i formació es consolida i s’avança cap a baix, partint dels ‐15 mts (profunditat mitja del port), mitja profunditat i alta profunditat, obrint carta de serveis i col∙laboracions amb altres entitats.

 

Documentació relacionada: 2020-07-14 GSABB