REUNIÓ COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT DEL MES DE FEBRER


REUNIÓ SEGURETAT I SALUT

Benvolguts companys i companyes,

El passat dia 19 vàrem assistir a la reunió del comitè de seguretat i salut, on es va fer seguiment de les peticions fetes fins ara i vàrem traslladar noves problemàtiques i propostes a la direcció.

Una vegada més reclamem una reunió monogràfica sobre Covid i sobre la creació d’una unitat Sanitària, ja que en situacions com la que estem vivint derivades de la pandèmia i les vacunacions es fa encara més visible la seva necessitat. Denunciem que la direcció no tingui en compte l’opinió i el suport dels i les nostres sanitàries. Creiem que no estan valorant suficientment l’esforç que fan pel que fa a gestió de les vacunacions, gestió de casos positius, realització de testos serològics i assessorament al personal, en molts casos amb una disponibilitat de 24/7. El fet de no crear la unitat és menystenir‐los i invisibilitzar‐los, d’altra banda, és incongruent afegir la titulació de metge a les places de tècnic mig que es convocaran en breu si no aposten per crear aquesta unitat sanitària.

Pel que fa al seguiment de les obres, es va demanar informació sobre:

‐     Pati de Llevant.

‐     Pati i il∙il·luminació de Sant Andreu

‐     Com i quan es resoldrà la plaga de mosquits de Sant Andreu

‐     La construcció del futur castellet de Vall d’Hebron. (Se’ns informa que començarà en breu).

‐ Es reclama quan s’arreglarà la climatització de VH. La resposta és que començarà el dia 1 de març.

‐ Es torna a reclamar una solució amb la ventilació de VH, en tant que la ventilació forçada no és suficient.

‐ Informar que s’han acabat les obres als vestidors per a bomberes de ZF i de VH, i que finalment, tal i com es va demanar, s’han fet més grans del que estava planificat amb previsió de que entrin més bomberes al cos. També se’ns informa que hi ha projectes d’ampliació dels vestuaris per a bomberes pels parcs d’EX, SA i LL.

‐ Les obres del CGE, ja són a la primera fase i al juny les obres estaran acabades.

Pel que fa a altres peticions:

‐ Es reclama que amb les nostres tauletes, puguem accedir a l’historial clínic dels pacients per tal de millorar el servei i augmentar la nostra seguretat.

‐ S’ha presentat una consulta jurídica per que s’estudiï la instal∙lació de protectors auditius a tots els tancs.

‐ Es demana que en els REX (retorn d’experiències), hi apareguin més l’opinió i visió dels bombers.

‐ Es demana disposar de càmeres als serveis, que ens servirien tant per formació com per augmentar la nostra seguretat.

‐     Seguim a nivell 4 de terrorisme i encara no disposem de material de seguretat per casos on sigui necessari.

‐    Es presenta un informe de Bombers de Madrid sobre la “xixarra” dels parcs i l’afectació a la salut dels i les bomberes. Es demana que la direcció l’estudiï per tal que les alertes puguin ser, per exemple, diferents segons la tipologia de servei, que els volums estiguin estandarditzats, els tons siguin menys agressius, etc.

‐ S’ha sol∙licitat una revisió del protocol de neteja de superfícies, ja que tal i com ha informat l’OMS, no té sentit si no es tracta d’un hospital o d’un espai amb càrrega vírica elevada.

Res més per ara, continuem treballant per ser millors. Salut i lluita.

Documentació relacionada:

Barcelona, 22 de febrer de 2021