REUNIÓ CSSL ESPECÍFIC CRISIS COVID‐19


 

Resum de les 3 hores de reunió telemàtica del Comitè de Seguretat i Salut Laboral que es va dur a terme el passat dimecres dia 13.

 • Demanem una reunió urgent específica de Capbussadors per tractar diversos temes que han sorgit i
  d’altres que arrosseguem des de fa massa temps i una altra reunió específica del vestuari i vehicles
  per tractar els concursos que han quedat pendents arran de l’aturada per la crisis del COVID.
 • Traslladem als responsables de la vigilància de la salut del personal les queixes rebudes per part dels
  companys i companyes referents a la gestió sanitària dels casos confirmats com del personal que ha
  quedat en confinament de forma preventiva. Aprofitem per agrair al personal la resposta a la crida que vam fer per conèixer de primera ma cada cas i us informem que estem elaborant un comunicat específic amb tota la informació que disposem d’aquest tema.
  En aquest sentit denunciem el retard en la realització de les proves PCRs i el seguiment insuficient que
  se n’ha fet en molts dels casos.
  Demanem que es realitzin proves de detecció a tota la plantilla. La direcció ens respon que ara mateix
  no tenen capacitat de fer‐ho.
  També demanem una millora en la informació als torns del Pla PREVE (ara PAIGUM) per a donar
  sortida a les possibles afectacions psicològiques del personal.
  Exposem que aquesta crisis posa en evidència el que ja fa molt de temps que reclamem: Una divisió
  sanitària a l’SPEIS que permeti donar resposta a futures crisis.
 • Respecte el Pla de contingència els demanem conèixer quina és la previsió per tornar el servei al seu
  funcionament habitual en l’àmbit de la formació, les GAs, canvis, vacances i processos de selecció
  aturats. Ens responen que ja ho estan treballant, però que aquesta normalitat està supeditada a l’Estat
  d’Alarma Estatal.
  Aprofitem per demanar el replantejament dels parcs satèl∙lits actuals perquè aquests disposin de les
  infraestructures suficients per poder realitzar guàrdies de 24h. En aquest sentit ens exposen que la
  gestió del parc de Vallvidrera es realitzarà en 3 períodes diferenciats entre els parcs de VH, SA i LLV.
 • Respecte la formació obligatòria ens exposen que estan treballant per dur‐la a terme amb garanties
  de seguretat per tot el personal. Des de CCOO tornem a demanar que potenciïn el departament de
  formació de l’SPEIS per deixar de dependre de l’ISPC.
 • Respecte els EPIs del servei ens exposen que l’Ajuntament ha centralitzat les compres d’aquests
  equipaments i que aquest fet ha comportat problemes en algun període de la crisis. En aquest àmbit
  CCOO denunciem la gestió que se n’ha fet dels EPIs, de la neteja dels parcs i de les desinfeccions dels
  vehicles.
  Exposem també la mala gestió que s’ha realitzat del circuit de residus contaminats durant tota la crisis
  i demanem que se’n millori el funcionament.

 

Documentació relacionada: 2020-05-14 CSSL específc COVID-19