Reunió del CSSL celebrada el passat 13 de maig


RESUM DEL CSSL

Benvolguts companys i companyes, us fem un resum de la darrera reunió del CSSL celebrada el passat 13 de maig.

 1. Accidentalitat
  Ens exposen que tenim dues persones de baixa de llarga durada, una per COVID i l’altra per un tema traumàtic i que en general la accidentalitat a l’SPEIS s’ha reduït l’any 2020 i el que portem de 2021.
 2. Vigilància de la salut
  Ens informen que es realitzarà un contracte menor amb una mútua per poder continuar realitzant les revisions anuals del personal. D’aquesta manera tapen el forat de la nefasta gestió que ens ha deixat sense contracte ordinari.
 3. Activació de la megafonia remota
  El departament de telecomunicacions de la gerència ens informa que el sistema actual de megafonia als parcs permet poca parametrització, només es pot actuar sobre el volum. Estan estudiant un pressupost de futur per fer un canvi de la tecnologia actual com a estratègia a llarg termini. Ens plantegen com a solució intermitja fer un estudi i prova pilot per veure quines opcions hi ha de modificació amb el sistema actual per tal de generar una habilitació que millori la percepció sonora.
  Des de CCOO fem dues reclamacions:
  ‐ Estudiar la possibilitat de diferenciar l’activació entre serveis urgents i serveis no urgents
  ‐ Prioritzar una intervenció al parc de l’Eixample per modular el senyal acústic igual que ja s’ha fet a altres parcs
 4. Formació en la prevenció de riscos laborals
  Ens informen del canvi de formació prevista. Queda post‐posada per l’any 2022 la formació forestal; els motius que han motivat aquest canvi són:
  -El moment en el qual s’havien de programar els grups encara estàvem en estat d’alarma i no es coneixia la previsió d’evolució de la pandèmia, la qual cosa feia que la formació no es pogués dur a terme en les condicions òptimes en relació als grups i la temporització
  ‐ És preferible que tots els bombers i bomberes realitzin aquesta formació abans de la campanya forestal
  La formació prevista per la segona meitat d’aquest any serà una formació on‐line sobre prevenció de riscos laborals amb l’objectiu de sensibilitzar tot el col∙lectiu en aquest àmbit.

Tot i que entenem la necessitat d’adaptació constant a la situació pandèmica posem en dubte la realització d’aquesta formació on‐line que encara no està documentada a nivell de continguts i que, novament, ens manté en una relació de supeditació amb l’ISPC. Fet que aprofitem per tornar a denunciar i a reclamar una major presència de membres del SPCPEIS als òrgans de presa de decisions de l’ISPC, així com ser coneixedors del tipus de conveni de col∙laboració que existeix entre l’Ajuntament de BCN i l’Institut.

 1. Parc de Vallvidrera
  A nivell de la visita de la infraestructura que els delegats de prevenció van fer al parc juntament amb els responsables del DLI, veiem que han posat solució a algunes de les reclamacions que veníem fent els darrers anys (detectors de fum, marques per aparcar, passamà a l’escala, contenidor de paper i cartró al menjador, revisió de la cuina i del gas i prevista la revisió i el manteniment de la xemeneia). Continua sense resoldre el tema del rentaplats, una cinquena nevera i que només hi ha una taquilla contemplada per al personal femení.
  Operativament ens informen que amb data 28 d’abril es va iniciar la pre‐campanya amb recorreguts de prevenció operativa que s’allargaran fins al 27 de maig. Les dates previstes de campanya d’estiu pel Consorci del Parc de Collserola són d’inici el 18 de juny fins a finals del mes d’agost; tot i que el servei quedarà cobert en el format de 7 quinzenes entre finals de maig i principis de setembre amb personal dels parcs de VH‐LL‐SA (que correspondrà a tres guàrdies per cada equip de treball).
  El canvi sorprenent i on mostrem la nostra disconformitat és en el format de la cobertura que passarà a ser de 12h presencials al parc de VA. El B‐211 quedarà ubicat al parc de VA. Les dotacions de personal sortiran del seu parc d’origen a les 8h del matí amb un mike i al vespre tornaran al seu parc per acabar les 24h de guàrdia. El criteri operatiu pel qual han pres la decisió el basen en:
  ‐ VA té un important paper en la òrbita operativa preventiva i de coneixement de l’entorn de Collserola
  ‐ Anàlisi del risc (la vessant amb més risc de foc forestal és la sud‐est i l’arribada a aquesta zona és més ràpida i més accessible des de VH i SA)
  ‐ Revisió dels serveis a la zona de VA‐Tibidabo‐Les Planes dels últims anys
  Des de CCOO entenem que aquesta decisió operativa respon també a la necessitat de donar solucions polítiques i hem mostrat la nostra sorpresa i disconformitat en relació a la modificació de la coberta del parc de VA basat en dos motius principals:
  ‐ Tota la població de BCN té el mateix dret a rebre una assistència amb una isocrona inferior a deu minuts, la qual cosa ens faria pensar en la possibilitat de cobertura de 24h al parc de VA durant tot l’any, no només durant campanya forestal
  ‐ El coneixement de l’entorn es pot efectuar des de qualsevol dels parcs que han de donar cobertura a la massa forestal de Collserola i, per tant, no caldria la cobertura de les 12h de dia
 2. Logística i obres
  Des del DLI ens informen del conjunt d’obres que ja s’estan efectuant o que s’iniciaran en un breu període de temps:
  ‐ CGE té previsió de finalització d’obres al mes de juny; la planificació del trasllat està prevista per després de Sant Joan degut a l’important volum de trucades que s’han de gestionar durant aquella guàrdia
  ‐ Acabades les obres del vestidor femení d’EX que té una capacitat per a 14 bomberes
  ‐ Part del pressupost s’ha hagut d’utilitzar per arreglar una avaria amb la coberta del circuit d’aigua del parc de VH; estan pendents d’iniciar el canvi dels aparells de climatització de tot el parc, començant pel del gimnàs
  ‐ A SA s’ha solucionat l’acumulació d’aigua que generava un gran nombre de mosquits i l’estructura de gimnàs a l’exterior s’ha retardat per un problema de subministrament
  ‐ Estan treballant en una solució per als vestidors femenins de LL i SA
  ‐ L’inici de les obres a la oficina de secció del parc de MJ s’han demorat per diverses raons (canvi de cap de parc, manca de plànols definitius, pressupost i adjudicació de la licitació) tot i que està previst sobre la primera setmana de juliol. Per dur‐les a terme caldrà primer moure l’assecador al magatzem al costat del castellet i la oficina de secció a la primera planta temporalment.
  Operativament es marquen dues prioritats a nivell estratègic:
  ‐ Vestidors femenins abans que acabi aquest 2021 perquè el gènere no sigui un element limitatiu de mobilitat
  ‐ Actuacions al parc de ZF per a desenvolupar el desplegament del GASBB Des de CCOO demanem informació sobre:
  ‐ Obres previstes a LL: ens informen que per manca de pressupost passen a l’any 2023, que es pugui dur a terme una solució parcial tirant el mur i pavimentant; ja que això deixaria un gran espai d’aparcament de vehicles del servei i podria alleujar els problemes d’espai actuals a la majoria de parcs. La resposta per part del DLI és negativa ja que cal un projecte d’obra que ho englobi tot.
  ‐ La intervenció a VH a la planta ‐2 i la torre de pràctiques ja es va realitzar l’estudi geotècnic; tot i que el procés de licitació serà molt llarg estem encara sobre el calendari previst.
  ‐ Reclamem un assecador pel parc de SA; existeix una previsió de reorganització de la sala d’útils i en aquest procés es procedirà a introduir l’assecador

Salut i lluita

Barcelona, 21 de maig de 2021

Documentació relacionada: