REUNIÓ GRUP RESCAT AQUÀTIC GRABB


El passat dijous vam tornar a reunir-nos per a fer una revisió del tercer esborrany que des de Direcció ens han passat del tema de submarinistes. Tots els sindicats vam tornar a plantejar diversos punts del document que no ens acaben de convèncer i de nou vam fer esmenes. Direcció està disposada a revisar tot el que es va dir en aquesta reunió i tan bon punt ho tinguin mirat ens tornaran a convocar.

Potser la propera serà la darrera reunió per a revisar aquest document, però en tot cas des de CCOO no se signarà res fins que el document s’hagi exposat i sigui acceptat pel personal del GRABB, per tal de tenir un consens general. És a dir, les reunions que estem fent són per tal d’arribar a un preacord que serà el que es presentarà a la plantilla, la qual haurà de donar la conformitat per tal de que es firmi.

Salut i lluita

Barcelona, 23 de febrer de 2021

Documentació relacionada: