REUNIÓ SOBRE PROCEDIMENTS


El dimarts 16 de març vam tenir una reunió de procediments on es van tractar els temes que exposem a continuació:

  • Ens van presentar el procediment de desinsectació: hem demanat que s’especifiquin responsables (de reposició i revisió de material i EPIs…). Pel que fa a la resta, en principi el procediment ens ha semblat correcte.
  • També ens van presentar, després de 5 anys de solꞏlicitar-lo, el procediment de revisió de vehicles per part dels conductors. Hem demanat que desenvolupin la part que tracta sobre les incidències que es troben durant les revisions en general (actualment no hi ha una transmissió de com evolucionen aquestes incidències ni un retorn del què s’ha fet per tal de resoldre-les).
  • Hem reclamat que es reprengui el procediment de fuites de gas (que fa més de 5 anys que està aturat), ja que fem sovint serveis d’aquesta mena i és imprescindible a la ciutat de Barcelona.
  • Hem reclamat també que, ja que a la formació del 2022 o del 2023 hi haurà formació d’incendis urbans, es pugui fer una revisió i fer esmenes de tots els problemes que se’ns presenten amb el procediment de foc habitatge
  • Pel que fa a la procedimentació de les sortides, hem comentat que en serveis de nivell 4 creiem que haurien de sortir 3 ambulàncies del Servei, ja que considerem que dues són insuficients per aquesta tipologia de serveis. També hem reclamat que siguin 2 ambulàncies i no només 1 en molts altres tipus de serveis
  • Ens han presentat una taula de tipologia de serveis, a la qual haurem de fer esmenes.
  • També ens han presentat el procediment de retorn d’experiències. En aquest punt hem comunicat que fóra bo la presència d’un professional psicòleg en els “debriefings”, sobretot de cara a detectar casos d’estrès post-traumàtic (activació de suport psicològic grupal per ofici en serveis crítics). Alhora demanem que es faci una formació relativa a aquest tema (disponibilitat d’aquest tipus de suports, en quins casos activar-los, etc).També hem comentat que la visió dels bombers/es no queda reflectida en aquest tipus de revisions i retorns d’experiències, ja que les que s’han fet fins ara han estat únicament des del punt de vista de comandaments.
  • S’ha parlat també de que tots els procediments que tenim al Servei tinguin associats un seguit de maniobres, les quals tindran alhora un codi (com s’ha fet amb risc químic)
  • S’han comentat els episodis de multiplicitat de serveis (com en el cas de la borrasca Filomena) i s’ha exposat una recerca que s’ha fet sobre les mancances de CGE, tant de personal com de mitjans.
  • Ens han comentat que estan fent el procediment de risc biològic i que ens el presentaran en breu

Documentació relacionada: