REUNIONS PENDENTS AMB L’ADMINISTRACIÓ DEMANADES PER CCOO


 

Per tal de continuar amb la feina pendent, us informem que des de CCOO s’ha demanat a la Direcció de Bombers la realització de reunions monogràfiques sobre els següents temes:

Vehicles i vestuari:
‐ Materials i EPis: nous polos, noves sabates de parc, distribució de les noves botes d’intervenció, etc.
‐ Estat dels concursos de diferents vehicles: A‐30, vehicle de càrrega i logística, 2 BRP, la ECO de LL, etc.
‐ Nous concursos de vehicles: J‐25, J‐12, nova llanxa GRABB, etc.
‐ Concursos de manteniment: llanternes, equips hidràulics, etc.

També hem demanat reunió conjuntament amb els companys de la intersindical, per parlar de forma específica del grup de rescat aquàtic degut al inici de la temporada de les platges, ja que l’última va ser al novembre i tenim molts temes pendents:
‐ Regim del funcionament del grup GRABB.
‐ Titulació referent a la conducció de la llanxa.
‐ Formació.
‐ Equipament.

Fa una setmana vam demanar una reunió al DLI (Departament Logística i infraestructures ) i encara no ens handonat resposta, els temes a parlar son:
‐ Sobre el parc de Bombers de Vall d’Hebron: Castillet, reforma dels vestuaris per a dones…
‐ Sobre el parc de Bombers de Llevant: Les reformes dels vestuaris del parc, projecte del pati (3 anys de
paralització), reforma de la cuina, instal∙lacions de fonts d’aigua i contenidors per al reciclatge…
‐ Ultima fase de les obres al parc de bombers de Sant Andreu.
‐ Altres reformes pendents en la resta de parcs.

També hem demanat una reunió especifica de formació a l’SPEIS per parlar sobre:
‐ Problemes crònics amb l’ISPC.
‐ Formació en torns unificats a tot BCN.
‐ Formació continua del 2020.

Finalment us informem que hem demanat una reunió específica del CGE amb un punt prioritari:
‐ Obres de trasllat del CGE a un espai segur.

Agrairíem molt que qui tingui algun suggeriment, dubte o queixa ens ho faci saber per el gmail de la agrupació.

 

Documentació relacionada: 2020-05-27 reunions demanades