TOXICITAT I CÀNCER A BOMBERS 4 – EPIs contaminats


En l’anterior comunicat vam veure com les substàncies i gasos tòxics i cancerígens traspassaven els nostres EPIS i s’acumulaven en certes parts del cos. Però la problemàtica va més enllà, estudis belgues van confirmar que el nostre equip d’intervenció acumula tòxics durant l’incendi i que aquests traspassen fins a la nostra pell i acaben sent absorbits pel nostre cos en serveis “nets”.

Això ens ha de fer reflexionar, i obligarà a canviar molts protocols que tenim actualment i a fer inversions. Primer de tot, per minimitzar el temps en el qual estem amb roba de foc després d’un incendi, això requereix d’un vehicle de logística de suport amb material net per tots els focs d’interior. Segon, la necessitat de posar a rentar els nostres EPIs més sovint i tenir roba de reposició suficient, i tercer, plantejant-nos si per serveis sense risc d’incendi els hem de dur posats o fins i tot dins del camió.