Ampliació del permís de paternitat a 8 setmanes


Ampliació del permís de paternitat a 8 setmanes

Avui s´ha publicat el Reial Decret Llei 6/2019 de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d´oportunitats entre dones i homes en el treball que entrarà en vigor demà, dia 8 de març de 2019, però, serà d’aplicació a partir de l’1 d’abril.

El Consell de Ministres de l’1 de març de 2019 va aprovar un Reial decret pel qual s’amplia el permís de paternitat a vuit setmanes de durada (anteriorment era de 5) i s’estableix un calendari perquè es vagi incrementant progressivament: en 2019 fins a les 8 setmanes; en 2020 fins a les 12 setmanes i en 2021 fins a les 16 setmanes.

Durant aquest any 2019 el permís serà de 8 setmanes, les dos primeres setmanes seran ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement.

Si el bebè ha nascut entre el 5 de juliol de 2018 i la data d’entrada en vigor d’aquesta ampliació (7 de març), s’aplicarà la legislació anterior amb el permís de tan sols 5 setmanes de durada.

Des de CCOO hem sol·licitat a l´Administració la seva correcta aplicació.

Seguirem treballant per donar resposta als dubtes transitoris i

lluitarem per la interpretació més favorable.

 

Què és el permís de paternitat?

Quan es produeix el naixement d’un fill/a, si el pare o la mare estan treballant, tenen per llei reconegut el dret a un permís retribuït. És un temps durant el qual no s’acudeix al treball i no obstant això es cobra el 100% de la base reguladora del seu sou. En el cas de la mare, es parla de permís de maternitat i dura amb caràcter general fins a 16 setmanes. En el cas del pare, el seu permís, a partir d’ara, durarà vuit setmanes.

A més dels naixements, el permís de paternitat també existeix quan hi ha una adopció o acolliment. Per això, es defineix com «el dret del treballador a percebre un subsidi durant els dies de suspensió del contracte de treball, o cessament en l’activitat, en cas de naixement d’un fill, adopció o acolliment.»