Archivo por días: 7 marzo 2019


Ampliació del permís de paternitat a 8 setmanes Avui s´ha publicat el Reial Decret Llei 6/2019 de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d´oportunitats entre dones i homes en el treball que entrarà en vigor demà, dia 8 de març de 2019, però, serà d’aplicació a partir […]

Ampliació del permís de paternitat a 8 setmanes