Signat l’acord salarial en les administracions públiques


Foto: elnacional.cat

Des de la Secció Sindical de Comissions Obreres de l’Ajuntament de Barcelona us informem que CCOO, com a primer sindicat del conjunt de les administracions públiques, hem decidit acceptar la proposta del Govern d’Espanya en matèria salarial per a increments salarials en el trienni 2022-2024.

Així mateix, hem acordat una sèrie de temes prioritaris a negociar en les setmanes vinents per a arribar a un acord immediat.

Salaris públics

Després de dos anys sense possibilitat de negociació, hem aconseguit que el Govern torni a l’acord salarial. En un context de gran incertesa econòmica i política, evitem la pèrdua del poder de compra de les treballadores i dels treballadors de les administracions públiques (i de les empreses concertades), amb un increment salarial acumulat que pot arribar al 9,80% en tres anys.

Increments acordats Estat

202220232024Total
Increment
salarial
3,5%*2,5%
+ 0,5% variable amb IPC
+ 0,5% variable amb PIB
2%
+ 0,5% variable amb IPC
8%
+ 1,5% variable

Respecte a 2022, és la primera vegada que aconseguim revisar el salari aprovat. En el cas del nostre Ajuntament ja s’ha aplicat un 2% d’aquest increment i per tant, cobrarem la diferència (1,5%), és a dir, elsendarreriments corresponents des de gener d’una sola vegada abans que finalitzi l’any.

L’increment salarial acumulat pot arribar a l’11% en tres anys pel personal de l’Ajuntament de Barcelona

Gràcies a la signatura de l’Acord de Condicions Laborals 2021-2024 de l’Ajuntament de Barcelona (el Conveni de la Vida) per CCOO, a aquests increments cal sumar-li el 0,75% per l’any 2023 i un altre 0,75% per l’any 2024.

Increments acordats Estat + Ajuntament de Barcelona

202220232024Total
Increment
salarial
3,5%2,5% + 0,75 = 3,25%
+ 0,5% variable amb IPC
+ 0,5% variable amb PIB
2% +0,75%= 2,75%
+ 0,5% variable amb IPC
9,5%
+ 1,5% variable

Els conceptes variables amb l’IPC es cobraran si l’IPC harmonitzat acumulat des de 2022 fins a l’any de revisió supera els increments salarials fixos pactats. Això representa una clàusula de revisió salarial limitada, ja que, per la mateixa legislació que comporten els pressupostos públics, no podem aspirar a les clàusules de revisió salarial clàssiques dels sectors privats.

El concepte variable lligat al PIB nominal és una mica més complicat d’aconseguir que l’anterior, però lliga la riquesa del país al treball desenvolupat per les i els empleats públics.

L’acord inclou altres mesures de les quals iniciem una negociació immediata amb l’objectiu d’arribar a un acord en les setmanes vinents per a:

  • Eliminar les limitacions que impedeixen la negociació i implantació d’una jornada ordinària de 35 hores en les administracions públiques. Buscarem tenir una eina que ens permeti aconseguir les 35 hores en aquelles administracions públiques que segueixin amb 37,5 hores setmanals.
  • Aplicar plenament la classificació professional de l’article 76 del TREBEP. Buscarem aconseguir que el redactat respecti les legislacions sectorials per a portar al grup B a totes les categories que exigeixen la titulació de tècnic de Grau Superior, la qual cosa implica una importantíssima pujada retributiva.
  • Derogar les mesures d’ajust vigents del RDL 20/2012, entre les quals s’inclou la possibilitat de la jubilació parcial en les administracions públiques i la limitació a l’acció de les organitzacions sindicals.
  • Limitar el mal que la taxa de reposició està causant en serveis considerats no essencials.
  • Aconseguir que totes les treballadores de les administracions estiguin protegides per la legislació en matèria d’igualtat.
  • Impulsar la digitalització i el teletreball mitjançant el diàleg social.
  • Acordar els sistemes de selecció, la promoció interna i la planificació del personal de les administracions públiques, així com la coordinació col·laborativa amb totes les administracions per a l’atracció i retenció del talent.