Archivo por días: 23 octubre 2017


El pagament de la sentència de l’1%, ha sigut una lluita iniciada, sostinguda i finançada jurídicament per CCOO per tal que tots els treballadors i les treballadores de l’Ajuntament de Barcelona, Organismes Autònoms i Ens Instrumentals on és d’aplicació l’Acord de Condicions Laborals cobressin tots els diners que l’Ajuntament devia […]

1% INTERESSOS DE DEMORA DE LA SENTÈNCIA DE L’1% QUE ...